درخواست گواهی انحصار وراثت

درخواست گواهی انحصار وراثت یک فرآیند قانونی است که طی آن یک فرد یا نهاد به دادگاه مراجعه می‌کند تا اختیار قانونی برای مدیریت اموال شخص متوفی را کسب کند. هدف از این درخواست تأیید وصیت‌نامه شخص متوفی (در صورت وجود) و تعیین یک وصی یا مدیر برای مدیریت و توزیع دارایی‌های متوفی بر اساس خواسته‌های وی یا قوانین مربوطه است.

نکات کلیدی در مورد فرآیند درخواست گواهی انحصار وراثت:

شروع:

فرآیند درخواست گواهی انحصار وراثت معمولاً توسط شخصی که به عنوان وصی در وصیت‌نامه فرد متوفی نام‌گذاری شده است، آغاز می‌شود. اگر وصیت‌نامه‌ای وجود نداشته باشد یا وصی‌ای تعیین نشده باشد، یک شخص ذی‌نفع (مانند یکی از اعضای خانواده) می‌تواند برای انتصاب به عنوان مدیر اموال درخواست کند.

حوزه قضایی:

درخواست گواهی انحصار وراثت معمولاً به دادگاه مناسب در حوزه قضایی که فرد متوفی در زمان مرگ در آن اقامت داشته است، ارائه می‌شود. دادگاه و مراحل خاص ممکن است بسته به قوانین حوزه قضایی متفاوت باشند.

اسناد مورد نیاز:

درخواست گواهی انحصار وراثت معمولاً نیاز به اسناد و اطلاعات مختلفی دارد، از جمله:

  • وصیت‌نامه اصلی (در صورت وجود)
  • گواهی فوت فرد متوفی
  • فهرست دارایی‌ها و بدهی‌های فرد متوفی
  • فهرست ذی‌نفعان یا ورثه
  • هرگونه اسناد پشتیبانی مرتبط، مانند اظهارنامه‌ها یا اظهارات شهود

اطلاع به طرف‌های ذی‌نفع:

در برخی از حوزه‌های قضایی، درخواست گواهی انحصار وراثت نیاز به اطلاع‌رسانی به طرف‌های ذی‌نفع، مانند ذی‌نفعان ذکر شده در وصیت‌نامه یا ورثه احتمالی دارد. این اطلاع‌رسانی به آنها فرصت می‌دهد تا وصیت‌نامه را به چالش بکشند یا نسبت به انتصاب وصی یا مدیر اعتراضی کنند.

فرآیند دادگاه:

پس از ارائه درخواست گواهی انحصار وراثت، دادگاه درخواست و اسناد پشتیبانی را بررسی می‌کند. در برخی موارد، ممکن است جلسه دادرسی لازم باشد، به‌ویژه اگر اعتراضات یا اختلافاتی وجود داشته باشد. اگر دادگاه از درخواست رضایت داشته باشد، گواهی انحصار وراثت یا نامه‌های اداره اموال را صادر می‌کند که اختیار قانونی را به وصی یا مدیر تعیین‌شده برای مدیریت اموال می‌دهد.

مدیریت اموال:

پس از دریافت گواهی انحصار وراثت یا نامه‌های اداره اموال، وصی یا مدیر می‌تواند وظایف مدیریت اموال را انجام دهد، از جمله جمع‌آوری دارایی‌ها، پرداخت بدهی‌ها، ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و توزیع دارایی‌های باقی‌مانده به ذی‌نفعان یا ورثه طبق وصیت‌نامه یا قوانین مربوطه.

بگذارید به شما کمک کنیم!

اگر نیاز به کمک دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید. ما در یک روز کاری به شما پاسخ خواهیم داد. یا اگر عجله دارید هم اکنون به ما زنگ بزنید

تماس : ۸۱۳۴ ۸۲۶۰ ۸ ۶۱+

info@enlightlegal.com.au دوشنبه – جمعه ۰۹:۰۰ – ۱۷:۰۰

دانلود بروشور