ویزای همسر استرالیا

ویزای همسر استرالیا مخصوص افرادی است که همسر یا شریک زندگی‌شان یکی از شهروندان استرالیا، مقیمان دائم استرالیا یا شهروندان نیوزلندی با شرایط زندگی در استرالیا هستند و می‌خواهند با او زندگی کنند. افرادی که می‌توانند برای این ویزاها درخواست دهند، شامل زوج‌هایی هستند که قبلاً با هم ازدواج کرده‌اند، زوج‌هایی که با هم زندگی می‌کنند اما ازدواج نکرده‌اند، و کسانی که با هم در ارتباط هستند و قصد ازدواج را دارند. این ویزا به متقاضیان اجازه می‌دهد تا به همراه شریک زندگی خود در استرالیا زندگی کنند و از امکانات و مزایای مختلف از جمله کار، تحصیل و دسترسی به خدمات بیمه بهره‌مند شوند.  

انواع ویزا

ویزای همسر (سابکلاس 309/100)

ویزای همسر ساب کلاس 309، برای افرادی مناسب است که همسر یا شریک زندگی‌شان دارای اقامت دائم یا شهروندی استرالیا هستند، اما فرد متقاضی خارج از استرالیا زندگی می‌کند. 

ویزای همسر (سابکلاس 820/801)

سابکلاس 820 مناسب افرادی است که از طریق دیگر ویزاها وارد استرالیا شده و در حال حاضر در این کشور اقامت دارند.

ویزای نامزدی (سابکلاس 300)

ویزای نامزدی مخصوص افرادی است که نامزد آنها شهروند یا مقیم دائم استرالیا، یا یکی از شهروندان کشور نیوزیلند باشد و دارای شرایط زندگی در استرالیا باشد.