Category

Uncategorized
در دنیای امروز، قوانین خانواده پیوسته در حال تحول هستند تا با نیازهای پیچیده و دگرگون شونده جوامع مدرن هماهنگ شوند. استرالیا نیز از این قاعده مستثنی نیست و اخیراً تغییرات قابل توجهی در قوانین خانواده خود ایجاد کرده است تا منافع و رفاه کودکان را بیش از پیش در اولویت قرار دهد. این تغییرات...
Read More
قانون خانواده در استرالیا استرالیا به عنوان یک کشور چند فرهنگی و متنوع، دارای سیستم قانونی کارآمدی است که از حقوق و منافع خانواده‌ها حمایت می‌کند. این کشور با پذیرش مهاجران از نقاط مختلف جهان با فرهنگ ‌های گوناگون، جامعه‌ ای پویا و چند فرهنگی ایجاد کرده است. سیستم قانونی استرالیا با توجه به تنوع...
Read More
حل اختلاف‌های خانوادگی، از جمله تقسیم اموال و مسائل حضانت فرزندان، به یکی از مهم‌ترین مسائلی تبدیل شده است که در دادگاه‌های استرالیا مورد بررسی قرار می‌گیرد. استفاده از جلسات حل اختلاف (FDR) به عنوان روشی که برای حل اینگونه اختلافات پیشنهاد می‌شود، دارای مزایای فراوانی است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
Read More